Huyền nghi

Mỹ Tống: Khoa Học Khu Ma

287 chương
Nhà Thiết Kế Trò Chơi Quái Đàm

154 chương
Đừng Chạy, Nơi Này Khắp Nơi Là Quái Vật

548 chương
Quy tắc quái đàm: Ta có thể tiến hành vô hạn suy đoán

221 chương
Thần bí sống lại chi bi thiên hạ

177 chương
Cái này đạo sĩ có điểm hung

738 chương
Người chơi thỉnh nhắm mắt

290 chương
Ta ở cửu thúc thế giới gan kinh nghiệm

172 chương
Bắt Đầu Từ Boardgame

32 chương
Thần bí sống lại: Ta ở loạn thế tu quỷ tiên

209 chương
Để Ta Mang Các Vị Vùng Lên

57 chương
Quỷ dị: Ta có cảnh trong mơ tiểu thế giới

396 chương
Quỷ lời nói đệ nhất Boss

226 chương
Quái vật sống lại

196 chương
Bị tổ chức thành đoàn thể công lược diệt thế Boss

191 chương
Kẻ Sát Nhân Và Bé Ngốc

73 chương
Nói Thay Lời Người Chết

51 chương
Hạnh Phúc Ở Kiếp Sau

42 chương
Lấy Mạng Huyền Học Ốm Yếu Đại Lão Bạo Hồng Toàn Võng

50 chương
Số 444 Bệnh  Viện

525 chương