Kiếm hiệp

Y quán đại phu ta gia nhập Cẩm Y Vệ

569 chương
Ta Tại Giang Hồ Làm Sát Thủ Những Năm Kia

100 chương
Kiếm Hiệp Phong Vân Chí

500 chương
Tặc Nhân Hưu Tẩu

39 chương
Huyết Ngục Giang Hồ

1501 chương
Mắt Mù Kiếm Thần: Luyện Kiếm Trăm Năm, Rời Núi Tức Vô Địch

80 chương
Bắt Đầu Làm Nằm Vùng, Bức Ta Lật Bàn

131 chương
Tổng Võ: Bắt Đầu Đánh Dấu Đại Nhật Như Lai Thần Chưởng!

100 chương
Công Pháp Bị Phá Mất, Ta Càng Mạnh Hơn

1020 chương
Ta Có Một Tòa Khí Vận Tế Đàn

916 chương
Trấn Võ Thiên Hạ: Mở Đầu Triệu Hoán Vũ Văn Thành Đô

296 chương
Tàng Kinh Các Quét Rác Mười Năm, Ta Cử Thế Vô Địch

62 chương
Giả Thái Giám: Trường Nhạc Công Chúa Gọi Ta Đi Thị Tẩm

366 chương
Tuyết Trung: Người Tại Bắc Lương, Lấy Thế Đè Người

426 chương
Người ở xuân thu, ta thật sự không nghĩ xuyên qua a!

493 chương
Thần chức nãi ba

294 chương
Gió nổi lên nguyệt quan

768 chương
Trọng sinh: Kim qua thiết mã, khí nuốt vạn dặm như hổ

886 chương
Tiếu ngạo: Tận diệt thế gian yêu ma quỷ quái

537 chương
Gia tộc tiên đồ chi chín cảnh đăng tiên

379 chương