Đồng nhân

Vua Hải Tặc: Marineford Max Cấp Thợ Rèn

215 chương
Đấu Phá: Truyền Thừa Hoang Thiên Đế, Ta Độc Đoán Vạn Cổ!

290 chương
Đấu Phá: Ngộ Tính Nghịch Thiên, Bắt Đầu Chấn Kinh Dược Lão

352 chương
Ta Siêu Thời Không Tửu Quán

197 chương
Vu Tộc Cố Vấn, Ta Khoa Phụ Phơi Thái Dương Liền Có Thể Mạnh Lên

186 chương
Đấu La: Thiên Thư Hóa Phàm

387 chương
Người Tại Đấu La, Bắt Đầu Bị Đường Tam Trộm Nhà

295 chương
Hải Tặc? Không, Ta Muốn Trở Thành Hải Vương!

176 chương
Không cẩn thận sang tứ kiều thê hệ thống

59 chương
Bắt Đầu Nô Dịch Thiên Long Nhân, Trắng Trợn Cướp Đoạt Nami Robin

150 chương
Hải Tặc: Quân Lâm Tại Biển Cả Chính Nghĩa

760 chương
Hải Tặc: Mò Cá Đại Tướng, Phơi Nắng Liền Mạnh Lên

65 chương
Hồng Mông Thiên Đạo quyết

678 chương
Ta tuy rằng tư chất kém, nhưng là ta thọ mệnh trường a

978 chương
Một đêm tỉnh lại, ta thành thế giới Thiên Đạo

536 chương
Cái thế đan đế

1178 chương
Hokage: Từ Uzumaki Kushina Bắt Đầu Làm Phản Đồ

214 chương
Tiềm tu truyền

369 chương
Phàm nhân sách

2287 chương
Hồng Hoang: Tiên Thiên Cá Chép, May Mắn Giá Trị Đầy Quá Phận Sao

125 chương