xây dựng thế lực

Gia Tộc Tu Tiên: Ta Tới Chế Tạo Kiếm Tiên Thế Gia

79 chương
Lãnh Chúa: Bắt Đầu Bị Đoạt Quyền Kế Thừa

292 chương
Toàn Dân Thần Chỉ: Lãnh Chúa Chinh Chiến

167 chương
Bắt Đầu Vô Địch Tiên Đế, Chế Tạo Vạn Giới Đệ Nhất Tông

420 chương
Bắt Đầu Trở Thành Cấm Khu Chi Chủ, Đại Đế Chỉ Xứng Canh Cổng

611 chương
Ấm Áp Rồng

206 chương
The Mech Touch: Sắc Nét Chiến Cơ

23 chương
Thần Dị Xâm Lấn

30 chương
Ta Có Một Tòa Chư Thiên Thành

542 chương
Sử Thượng Ngưu Nhất Đế Hoàng Hệ Thống

2353 chương
One Piece Hắc Ám Nhà Tư Bản

596 chương
Ta Bảo Các Mở Tại Trên Thiên Đạo

102 chương
Ta Tại Hoang Đảo Sáng Tạo Một Cái Văn Minh

533 chương
Thứ Tộc Vô Danh

736 chương
Dị Thế Giới Đạo Môn

733 chương
Từ NPC Đến Ma Giáo Giáo Chủ

119 chương
Ta Có Một Toà Thiên Địa Tiền Trang

775 chương
Ta Thần Vực Tất Cả Đều Là Địa Cầu Người Chơi

303 chương
Đại Đường Như Ý Lang Quân

1188 chương
Tam Quốc: Bắt Đầu Mời Chào Hoàng Hán Thăng

350 chương