tiến hóa biến dị

Toàn Dân Giác Tỉnh: Bắt Đầu Thập Liên Rút SSS Cấp Thiên Phú

563 chương
Bắt Đầu Ngự Thú Sư, Hoa Khôi Ăn Nhầm Mồi Của Ta

149 chương
Bắt Đầu Một Con Trùng Tiến Hóa Toàn Bộ Nhờ Nuốt

650 chương
Chạy Trốn Trò Chơi: Ta Thức Tỉnh Cầu Sinh Máy Mô Phỏng

259 chương
Từ Dã Quái Bắt Đầu Tiến Hóa Thăng Cấp

1569 chương
Toàn Dân Hải Đảo: Ta Sinh Mệnh Hoạt Hóa Thuật Làm Hải Đảo Sống Rồi!

687 chương
Toàn Cầu Tham Chiến: Bắt Đầu SSS Cấp May Mắn Thiên Phú

245 chương
Toàn Dân Đào Quáng: Ta Có Trăm Vạn Hoàng Kim Thợ Mỏ!

381 chương
Ngự Thú: Ta Có Thể Chiết Xuất Huyễn Thú Huyết Mạch!

420 chương
Pokemon: Người Đứng Đắn Ai Làm Huấn Luyện Gia A

224 chương
Vạn Kiếp Hồn Chủ

119 chương