Hiện đại tu chân

Tử Tôn Thắp Hương, Đem Ta Cung Cấp Thành Chân Tiên

91 chương
Trọng Sinh Tối Cường Tiên Tôn

1199 chương
Thiên Thu Bất Tử Nhân

756 chương
Nhật kí sinh hoạt hàng ngày của tiên vương

2 chương