Hài Hước

Người Chơi Thỉnh Nhắm Mắt

345 chương
Hồng Mông Thiên Đạo quyết

678 chương
Khởi động lại thần thoại

398 chương
Năm điều gia cẩu ở chỉnh đốn phong kiến

31 chương
Xuyên nhanh: Ta ở ngược văn thế giới dựa bách hợp văn sửa mệnh

113 chương
Người qua đường Giáp, nhưng bức điên vai chính [ xuyên nhanh ]

19 chương
Lấy Pokémon bắt đầu, đi hướng ngự thú đỉnh

121 chương
Tiên tử, phiên bản đổi mới!

95 chương
Kinh tủng trò chơi: Nữ quỷ nhóm cơm mềm? Thật hương!

1020 chương
Ái cùng bạo gan, chém phiên phế thổ

451 chương
Ngạo kiều Alpha cùng hắn xinh đẹp beta

46 chương
Xuyên nhanh: Ai đều ngăn không được ta cấp nam xứng tục mệnh

183 chương
Anh Chồng Vệ Sĩ Trời Cho

5 chương
Xuyên Nhanh: Pháo Hôi Nữ Phụ Muốn Phản Công

1586 chương
Ta Có 90 Nghìn Tỷ Tiền Liếm Cẩu

34 chương
Tài Tử, Giai Nhân, Thích Khách Và Công Chúa

5 chương
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn

102 chương
Tiểu Hoàng Cô Được Vô Vàn Sủng Ái

50 chương
Nam Hậu Pháo Hôi Của Bạo Quân

130 chương
Bệ Hạ, Người Như Vậy Rất Dễ Mất Ta

93 chương