Danh sách tác phẩm của tác giả: Thính Thiền

Ta dựa trăm tỷ vật tư kiều dưỡng chiến thần tàn vương

651 chương