Danh sách tác phẩm của tác giả: Thần Ngôn Hoặc Chúng

Say Rượu Mười Năm, Xuất Thế Tửu Kiếm Tiên

99 chương
Vô Hạn Đầu Tư, Bạo Kích Phản Hồi

115 chương