Danh sách tác phẩm của tác giả: Nhật Canh Lưỡng Vạn Ngã Thành Thần

Tổng Tiên: Từ Thanh Vân Môn Bắt Đầu

110 chương
Xuyên Qua Vũ Hóa Điền, Bắt Đầu Quỳ Hoa Bảo Điển Đại Viên Mãn

626 chương