Danh sách tác phẩm của tác giả: Ngã Chân Bất Thị Lão Thái Giám

Tu Tiên Giới Quá Nguy Hiểm, Ta Cẩu Ở Địa Cầu Hiển Thánh

144 chương
Thu Được Thư Tương Lai, Lắc Lư Trọng Sinh Nữ Đế Làm Lão Bà

130 chương