Danh sách tác phẩm của tác giả: Mạo Phao Thủy Chử Ngư

Khai cục cùng Kuro Zetsu làm bằng hữu

45 chương