Danh sách tác phẩm của tác giả: Lệnh Ca

Chọc người trìu mến phu lang ( nữ tôn )

54 chương