Danh sách tác phẩm của tác giả: Cựu Triện KK

Trời đãi kẻ cần cù : Thức tỉnh mỗi ngày tu hành kết toán

259 chương
Thiên Đạo Thù Cần: Thức Tỉnh Mỗi Ngày Tu Hành Kết Toán

77 chương
Ta có thể vô hạn hợp thành siêu phàm gien

935 chương