Danh sách tác phẩm của tác giả: Bỉ Khí Ngã Thủ

Sinh mà làm long ta thực xin lỗi!

99 chương