Danh sách tác phẩm của tác giả: Bạch Thủ Bất Tương Ly

Tuyệt sắc sư tôn chịu không nổi, đuổi ta xuống núi tai họa sư tỷ

208 chương