Danh sách tác phẩm của tác giả: Bách Niên Lão Cổ Đổng

Cao Võ: Đoạn Tuyệt Quan Hệ Sau, Giác Tỉnh S Cấp Thiên Phú

128 chương
Triệu Hoán Đại Thừa Kỳ Hắc Ảnh Binh Đoàn, Thành Lập Tu La Điện

72 chương